Ref. 45 – Plymouth Argyle 1972/1973 – The Pilgrims